×

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – aparat USG

W ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych  RP,  przy udziale  dotacji celowej z budżetu Ministerstwa  Obrony Narodowej w roku 2021  WSPL SP ZOZ w Grudziądzu   zakupiła nowy aparat USG.  Aparat z 3 głowicami użytkowany będzie głównie w poradni urologicznej a także w poradni chirurgicznej. Badanie  pacjentów aparatem ultrasonograficznym  nowszej generacji zdecydowanie poprawi jakość udzielanych  świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki urologicznej. Lepsza technika obrazowania pozwoli na dokładniejszą i trafniejszą diagnozę.