×

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na: remont pomieszczenia gabinetu oraz WC w WPSL SP ZOZ ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.