×

DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW Z MATERIAŁAMI  POMOCNICZYMI ( MATERIAŁY ZUŻYWALNE, KONTROLE, KALIBRATORY I WSZYSTKIE INNE MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA BADAŃ ZAWARTYCH W ZAMÓWIENIU) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW

Postępowanie prowadzone jest na platformie E-Zamówienia pod adresem:

EZamowieniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-caad265c-d523-11ed-9355-06954b8c6cb9