×

∞ ZADBAJ O SIEBIE ∞

Zwiększ kontrolę nad swoim zdrowiem i jego poprawą

Skorzystaj z programów profilaktycznych dostępnych

w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

Profilaktyka 40 PLUS

Kliknij TU

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Kliknij TU

Program profilaktyki gruźlicy

Kliknij TU

Profilaktyka raka szyjki macicy

Kliknij TU

Profilaktyka to zapobieganie chorobom i ich wczesne wykrywanie

Nasz zespół POZ zaopiekuje się Tobą kompleksowo

Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio u koordynatora POZ

(budynek nr 5, gabinet nr 10 i/lub pod nr telefonu: 261 48 31 21)