×

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych …

Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu przy ul. Legionów 57 zaprasza na bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Szczepienia adresowane są do mieszkańców miasta Grudziądza wcześniej niezaszczepionych przeciwko pneumokokom, którzy ukończyli 65 r.ż. znajdujących się w tzw. grupie ryzyka, tj. leczonych z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej.

Pacjenci zgłaszający się na szczepienie zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka w celu dokonania kwalifikacji.

Rejestracja odbywa się telefonicznie tel. 56 64 40 973, 56 64 40 978, 56 64 40 981 lub osobiście (rejestracja POZ) w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.