×

Zapytanie ofertowe o wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla 5  budynków wchodzących w skład WSPL  SP ZOZ w Grudziądzu

Dyrektor WSPL SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert na wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla 5  budynków wchodzących
w skład WSPL  SP ZOZ w Grudziądzu