×

DOSTAWA   DEDUPLIKATORA  W  RAMACH  FINANSOWANIA DZIAŁAŃ W CELU PODNIESIENIA  POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO U ŚWIADCZENIODAWCÓW

Postępowanie jest prowadzone na platformie E- zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a7b98ec-53a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1