×

Poszukujemy kandydata do pracy w dziale Monitorowania i Koordynacji procedur medycznych

Oczekiwane wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. dyspozycyjność,
 4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 5. znajomość  pakietu Ms-Office,
 6. zadaniowe podejście do wykonywanych obowiązków,
 7. umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 1. znajomość zagadnień i obowiązujących przepisów z zakresu rozliczeń świadczeń zdrowotnych,
 2. umiejętność rozliczania świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywania pracy zawodowej.

Dokumenty można składać:

 1. osobiście w Sekretariacie WSPL SP ZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57
  1. elektronicznie poprzez e-mail: sekretariat@wspl.pl.pl

Termin składania CV do 24 maja 2024 r.

Telefon do kontaktu: 56 644 09 50 w godzinach: 7.00 – 14.30