×

Program Opieki Koordynowanej w POZ

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu od stycznia 2023 r. realizuje Program Opieki Koordynowanej w POZ. Jest to program pozwalający na objęcie kompleksową opieką naszych pacjentów w przypadku szybkiego zdiagnozowania poważnej choroby oraz natychmiastową reakcję na występujące schorzenia kardiologiczne. Zapewniamy realizację pełnej diagnostyki i leczenie niewydolności…

Rejestracja do poradni specjalistycznych

Z dniem 3 października 2022r. ulega zmianie system rejestracji do poradni specjalistycznych Do wszystkim poradni specjalistycznych, zarówno na wizytę pierwszorazową jaki kontrolną pacjent ma możliwość umówienia się codziennie (od poniedziałku do piątku)w godz. 7:30-14:45 w budynku nr 2: – osobiście lub – telefonicznie, tel. 56…

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – aparat USG

W ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych  RP,  przy udziale  dotacji celowej z budżetu Ministerstwa  Obrony Narodowej w roku 2021  WSPL SP ZOZ w Grudziądzu   zakupiła nowy aparat USG.  Aparat z 3 głowicami użytkowany będzie głównie w poradni urologicznej a także w poradni chirurgicznej. Badanie …