×

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, w latach 2022 – 2024

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 711) w powiązaniu z art. 140, art. 141,art.…

Dotacje

W ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych  RP,  przy udziale  dotacji celowej z budżetu Ministerstwa  Obrony Narodowej w roku 2021  WSPL SP ZOZ w Grudziądzu   zakupiła nowy aparat USG.  Aparat z 3 głowicami użytkowany będzie głównie w poradni urologicznej a także w poradni chirurgicznej. Badanie …