×

Konkurs ofert dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji pilotażowego programu „Wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego”

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń protetycznych/ortodontycznych, w latach 2024 – 2026

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń profilaktycznych w zakresie orzecznictwa medycyny pracy

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert dla psychologów oraz psychoterapeutów w zakresie ambulatoryjnych oraz dziennych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

konkurs ofert dla lekarzy w zakresie ambulatoryjnych oraz dziennych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert dla pielęgniarzy/ek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…