23 październik, piątek, 2020

Szukaj

A- A A+

Galeria Strona Główna

EasyCookieInfo

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W WSPL SP ZOZ W GRUDZIĄDZU
UL. LEGIONÓW 57


          Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2020 poz. 849) od dnia 01.09.202020 r. do 30.11.2020 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:
1. 1 strona wyciągu lub odpisu 10,05 zł (brutto)
2. 1 strona kopii 0,35 zł (brutto)
3. Na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,00 zł brutto
Opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać od pacjenta lub przedstawiciela ustawowego tylko wtedy, gdy wniosek dotyczy dokumentacji medycznej w zakresie, jaki już pacjentowi wydano (w całości lub części).

Dodatkowo opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać, gdy wniosek składa osoba upoważniona przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.