20 maj, poniedziałek, 2019

Szukaj

A- A A+

Galeria Strona Główna

EasyCookieInfo

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ
w WSPL SP ZOZ w Grudziądzu


                     Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016 poz. 186 z późn.zm.) z dniem 01.03.2018 r. opłaty za  udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii wynoszą :

1.    1 strona wyciągu lub odpisu  9,73 zł brutto
2.    1 strona kopii   0,34 zł brutto
3.    na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD), (wynik badania zapisany elektronicznie) 1,95 zł brutto

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Kserokopia wykonywana jest na koszt zainteresowanego.