13 maj, czwartek, 2021

Szukaj

A- A A+

Galeria Strona Główna

EasyCookieInfo

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE KOPII

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W

WSPL SP ZOZ W GRUDZIĄDZU

UL. LEGIONÓW 57

 

        Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020 poz.849) od dnia 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.  opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

  1. 1 strona wyciągu albo odpisu 10,92 zł (brutto)
  2. 1 strona kopii albo wydruku 0,38 zł (brutto)
  3. udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,18 zł brutto


Opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać od pacjenta lub przedstawiciela ustawowego tylko wtedy, gdy wniosek dotyczy dokumentacji medycznej w zakresie, jaki już pacjentowi wydano (w całości lub części).

Dodatkowo opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać, gdy wniosek składa osoba upoważniona przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.