23 październik, piątek, 2020

Szukaj

A- A A+

Galeria Strona Główna

EasyCookieInfo

Zasady pracy WSPL SP ZOZ w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) dla celów profilaktycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu wprowadza się dla pacjentów niżej wymienione zasady:

 1. Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych (temperatura powyżej 39˚C, suchy kaszel, duszność), które powróciły z terenów zagrożonych lub miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem proszone są o zaniechanie zgłaszania się do przychodni, lecz nawiązanie telefonicznego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną pod numerem 56 45 178 10 do godziny 15:00, po godzinie 15:00 pod numerem telefonu: 604 968 014 (czynny cała dobę) lub z lekarzem przychodni pod numerem telefonu celem uzyskania teleporady:

 

 1. A. Klimkiewicz _______ 261 48 31 72
 2. J. Żyrkowski _________ 261 48 31 39
 3. K. Piasecki __________ 261 48 31 52
 4. D. Kurczewska _______ 261 48 31 53
 5. K. Zalewski __________ 261 48 31 80

PEDIATRZY:

 1. J. Kminikowska _______ 56 64 40 964
 2. M. Maciejko-Czudy ____ 261 48 31 49
 3. M. Maciejewska _______ 261 48 31 46

 

 1. W trakcie teleporady pacjent uzyska kod do e-recepty oraz zaopatrzenia medycznego.
 2. Do przychodni proszę zgłaszać się bez osób towarzyszących, które powinny pozostawać poza przychodnią (nie dotyczy to rodziców/ opiekunów chorych dzieci oraz osób niepełnosprawnych)
 3. Zawiesza się od 16.03.2020 r. wykonywanie szczepień ochronnych i bilansów do odwołania.
 4. Zawiesza się do odwołania przyjęcia pacjentów celem wypisywania wniosków sanatoryjnych, zaświadczeń itp.
 5. Zawiesza się działalność Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Zakładu Fizjoterapii do odwołania.
 6. Zawiesza się planowe przyjęcia w poradni Stomatologicznej i poradni Ortodontycznej do odwołania. Przyjmowani będą tylko pacjenci „z bólem” po wcześniejszej weryfikacji i rejestracji telefonicznej.
 7. Zawiesza się realizację skierowań do pracowni Obrazowej (RTG, USG) oraz diagnostyki laboratoryjnej. Wykonywane będą tylko badania pilne pacjentów posiadających skierowanie PILNE.
 8. W przypadku zgłaszania się do Przychodni osobiście, pacjenci będą do budynku wpuszczani pojedynczo bez osób towarzyszących (nie dotyczy rodziców/opiekunów dzieci oraz osób niepełnosprawnych). Osobom oczekującym na terenie Przychodni zaleca się zachowanie odległości min. 1,5 metra.
 9. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zaleca się ograniczenie wizyt u lekarzy specjalistów do niezbędnego minimum oraz przyjęć pilnych. Pacjenci, którzy nie wymagają pilnej konsultacji specjalistyczne proszeni są o pozostanie w domu, ewentualnie kontakt telefoniczny z poradnią. Wszystkie nieodbyte wizyty będą zrealizowane w możliwie najbliższym terminie.

DYREKTOR

lek. Andrzej MAŁECKI