Dla Pacjenta

RTG

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wszystkie zdjęcia z wyjątkiem zębów:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

 

Tylko zębów:

pon. i wt. 14.00 - 15.30,

śr. 8.00 - 12.30,

czw. 8.00 - 15.30

pt. brak zdjęć

 

tel. 261 48 31 68

 

Lekarze

  • Agnieszka Malinowska
  • Maciej Sołtysik
  • Piotr Wilke

Technicy

  • Elżbieta Dzwonnik
  • Agata Porębna

 

Dokumentacja medyczna - opłaty

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE KOPII

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W

WSPL SP ZOZ W GRUDZIĄDZU

UL. LEGIONÓW 57

 

        Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020 poz.849) od dnia 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.  opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

  1. 1 strona wyciągu albo odpisu 10,92 zł (brutto)
  2. 1 strona kopii albo wydruku 0,38 zł (brutto)
  3. udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,18 zł brutto


Opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać od pacjenta lub przedstawiciela ustawowego tylko wtedy, gdy wniosek dotyczy dokumentacji medycznej w zakresie, jaki już pacjentowi wydano (w całości lub części).

Dodatkowo opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać, gdy wniosek składa osoba upoważniona przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

Telefony

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

Telefon cywilny

Telefon wojskowy

Rejestracja - gabinety specjalistyczne

56 64 40 961

56 64 40 977

                  261 48 31 12 

Rejestracja - gabinety POZ

56 64 40 981

56 64 40 978

56 64 40 973

 

Rejestracja - poradnia dziecięca

56 64 40 965

261 48 31 50

Medycyna Pracy

607 031 745

661 412 906

 

Fizykoterapia

56 64 40 983

 

Kardiologia

56 64 40 976

261 48 31 57

Laboratorium

 

261 48 31 75

Oddział psychiatrii

56 64 40 959

261 48 31 61

Pielęgniarka koordynująca

56 64 40 956

261 48 31 22

Pielęgniarki środowiskowe

 

261 48 31 36

Punkt szczepień

 

56 644 09 70

Radiologia

 

261 48 31 68

Stomatologia

56 64 40 971

261 48 31 63

 

 

Pielęgniarki i Położne

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel.  261 48 31 36 

godz. 7:30 - 14:00

 

Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Edukacja ciężarnych

w ramach świadczeń Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poniedziałek 12:30-14:00
Środa 8:00-11:00
Piątek 8:00-11:00

 

Rejestracja telefoniczna  261 48 31 51

 

Inne informacje pod numerami telefonu.

 

Rehabilitacja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Rejestracja do poradni rehabilitacyjnej

na podstawie skierowania w godzinach pracy rejestracji specjalistycznej

 

Rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne

na podstawie skierowania z rozpisanymi zabiegami w godzinach pracy gabinetu rehabilitacji

 

poniedziałek godz. 10:00 - 14:00

wtorek godz. 10:00 - 14:00

środa godz. 10:00 - 14:00

 

 

budynek 4 A

 

tel. 56 64 40 983

tel. 261 48 31 79

 

Lekarz rehabilitacji medycznej

 

  • BANASZKIEWICZ-PIŚKO EWA