Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy psychiatrów w latach 2019 – 2023

DYREKTOR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu
ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510).
Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy psychiatrów w latach 2019 – 2023

- w zakresie psychiatrii: praca w poradni zdrowia psychicznego;
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.03.2019r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 28.03.2019r. o godz. 10.00.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Jolantę Jelonek – Zastępcę Dyrektora WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

 Zapraszamy do składania ofert

Oferta pracy dla pielęgniarki

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu zatrudni pielęgniarkę z ukończonym kursem kwalifikacyjnym środowiska nauczania i wychowania.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy 2019-2023

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  2017; poz.1938) Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy w zakresie:

 

 1. Podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci;
 2. Rehabilitacji;
 3. Alergologii;
 4. Ortopedii;
 5. Ginekologii;
 6. Otolaryngologii;
 7. Okulistyki;
 8. Dermatologii;
 9. Kardiologii;
 10. Neurologii;
 11. Chorób zakaźnych;
 12. Urologii;
 13. Chirurgii ogólnej;
 14. Reumatologii;
 15. Psychiatrii;
 16. Stomatologii;
 17. Ortodoncji;
 18. Radiologii;
 19. Medycyny pracy.

 

 • dla psychologów w zakresie poradni psychologicznej oraz psychologii transportu,
 • dla psychoterapeutów w zakresie poradni psychologicznej,
 • dla pielęgniarek w zakresie świadczeń w ramach poz, opieki długoterminowej domowej,
 • dla fizjoterapeutów w zakresie fizjoterapii domowej,
 • dla protetyków stomatologicznych w zakresie wykonywania protez zębowych i aparatów ortodontycznych na zlecenie lekarzy stomatologów WSPL SP ZOZ.
 • Na udzielanie świadczenia pracy na stanowisku kierownika laboratorium analitycznego,
 • Na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania badań histopatologicznych na zlecenie lekarzy WSPL SP ZOZ, na lata 2019 – 2023.

 

Szczegółowy zakres świadczeń w danym zakresie zawiera załącznik nr 1 do konkursu ofert.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 23.11.2018r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 26.11.2018r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Jolantę Jelonek – Zastępcę Dyrektora WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 

Zapraszamy do składania ofert