Konkurs ofert dla lekarzy specjalistów w zakresie: chirurgii ogólnej, okulistyki, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, lekarzy stomatologów

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1398).

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy specjalistów w zakresie: chirurgii ogólnej, okulistyki, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, lekarzy stomatologów, w latach 2021 – 2023

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.05.2021r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej WSPL SP ZOZ przy ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw WSPL SP ZOZ w dniu 05.05.2021r. o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiocie konkursu udzielane są przez  Panią mgr Jolantę Jelonek – Głównego Specjalistę ds. Świadczeń Medycznych WSPL SP ZOZ w godz. 8.00 do 14.00 tel. 56 644 09 52.

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Dyrektor WSPL SP ZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn.

 

 Zapraszamy do składania ofert

KONSERWATOR / PRACOWNIK GOSPODARCZY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
SP ZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57
zatrudni na umowę o pracę na stanowisko

KONSERWATOR /PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

Główne zadania:

Dbanie o tereny zielone, parkingi, place: koszenie trawników, podcinanie krzewów i drzewek, odśnieżanie w    okresie zimowym, zamiatanie terenu,

Utrzymywanie porządku i czystości wokół budynków, gospodarka odpadami,

Wykonywanie drobnych prac montażowych i remontowych i elektrycznych,

Wykonywanie  bieżących napraw.

 

Wymagania:

Głównym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku,

Umiejętność posługiwania się sprzętem ogrodniczym oraz elektronarzędziami,

Umiejętność wykonywania drobnych prac technicznych i remontowych,

Obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność,

Umiejętność organizacji pracy własnej,

Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone obowiązki,

Uprawnienia SEP do 1kV  - mile widziane,

Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

Pełnowymiarowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie CV wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  przez WSPL SP ZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57 w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego ”  na dyżurce WSPL przy ulicy Legionów 57 Grudziądz..  Telefon kontaktowy 261483107.

Oferta pracy dla lekarzy

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu zatrudni:

  • lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej
  • lekarza medycyny pracy
  • lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii
  • lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii
  • lekarza specjalistę w zakresie ginekologii
  • lekarza specjalistę w zakresie okulistyki bądź w trakcie specjalizacji 
  • lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej bądź chorób wewnętrznych.

Oferta pracy dla pielęgniarki

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu zatrudni:

  • pielęgniarkę z ukończonym kursem w zakresie medycyny pracy
  • pielęgniarkę z ukończonym kursem kwalifikacyjnym środowiska nauczania i wychowania lub mgr pielęgniarstwa.