Zamówienia i przetargi

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: diagnostyki laboratoryjnej na czas od dnia 23.11.2020 do 22.11.2023 r.

 

DYREKTOR

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej  SP ZOZ

Grudziądz ul. Legionów 57

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

diagnostyki laboratoryjnej na czas od dnia 23.11.2020 do 22.11.2023 r.

  1. Ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi można zapoznać się w siedzibie

    zamawiającego Grudziądz ul. Legionów 57 (sekretariat) od dnia 20.10.2020 r. w godz. 8.00-14.00.

  1. Oferty należy składać w kancelarii WSPL SP ZOZ w terminie do 02.11.2020 r. godz. 11.00.
  2. Publiczne otwarcie ofert konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.11.2020 r. godz. 12.00.
  3. Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert.
  4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz do przesunięcia terminu

    składania ofert bez podania przyczyny.

  1. Przystępującym do konkursu przysługuje prawo do składania skarg i protestów zgodnie z

    Rozporządzeniem MZ i OS z dnia 13.07.1998r. (Dz.U. 1998.93.592).