Dotyczy wykonywania badań okresowych w Poradni Medycyny Pracy

„ Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających
z przepisów: 1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);”

Zawieszenie to dotyczy również badań kierowców transportu drogowego (lekarskich i psychologicznych), co zostało zapisane w ust. 1 pkt 2 art. 12a, ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Zawieszenie badań ma charakter obligatoryjny i ma na celu, zgodnie z tytułem ustawy, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

 

 

Zdjęcia RTG

OD 15 PAŹDZIERNIKA 2020r. DO 20 LISTOPADA 2020r.  WSPL SP ZOZ przystępuje do prac remontowych w obrębie Pracowni Radiologicznej, w związku z powyższym wykonywane będą w naszej przychodni wyłącznie zdjęcia RTG zęba, wszystkie pozostałe zdjęcia RTG kierowane będą do:

 

NZOZ EUROMEDICA SP. Z O. O.

  1. Ikara 4 (oś. Lotnisko)

tel. 56 46 50 600 (wew. 5)

 

Godziny pracy Pracowni Radiologicznej w NZOZ EUROMEDICA SP. Z O. O.

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00

Wtorek 12:00 – 18:00

 

Pacjenci po otrzymaniu skierowania od lekarza WSPL SP ZOZ (forma papierowa!) udają się we wskazane wyżej miejsce. Po wykonaniu RTG otrzymują badanie na nośniku CD, z którym wracają do gabinetu.

 

 

Informacja dot. noszenia maseczek ochronnych

 

Na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych. 

 

Dyrektor 

 

 

Wznowienie szczepień obowiązkowych u dzieci

Na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dniem 21.04.2020 r. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej zostaje wznowione wykonywanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia. 

 

Konsultacja telefoniczna rejestracji pediatrycznej

 

tel. 56 644 09 65

 

 

Pewne źródła informacji nt. Koronawirusa

Polecamy stronę Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w celu korzystania z pewnych źródeł informacji dot. Koronawirusa. 

 

 Kliknij Tu aby przejść do strony DWSZ

 

 

 

Strona 1 z 3