Odbierz eReceptę elektronicznie przez aplikację mObywatel

W związku z wydarzeniami w ostatnim czasie zachęcamy do odbioru oraz realizacji eRecepty w sposób elektroniczny. 

Aplikacja na urządzenia mobilne mObywatel jest dostępna w sklepach z aplikacjami i pozwala wykorzystać dobrodziejstwa eRecepty. 

Wystarczy pobrać i można zacząć korzystać. 

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej Ministerstwa Cyfryzacji

oraz na 

 

Zasady pracy WSPL SP ZOZ w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) dla celów profilaktycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu wprowadza się dla pacjentów niżej wymienione zasady:

 1. Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych (temperatura powyżej 39˚C, suchy kaszel, duszność), które powróciły z terenów zagrożonych lub miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem proszone są o zaniechanie zgłaszania się do przychodni, lecz nawiązanie telefonicznego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną pod numerem 56 45 178 10 do godziny 15:00, po godzinie 15:00 pod numerem telefonu: 604 968 014 (czynny cała dobę) lub z lekarzem przychodni pod numerem telefonu celem uzyskania teleporady:

 

 1. A. Klimkiewicz _______ 261 48 31 72
 2. J. Żyrkowski _________ 261 48 31 39
 3. K. Piasecki __________ 261 48 31 52
 4. D. Kurczewska _______ 261 48 31 53
 5. K. Zalewski __________ 261 48 31 80

PEDIATRZY:

 1. J. Kminikowska _______ 56 64 40 964
 2. M. Maciejko-Czudy ____ 261 48 31 49
 3. M. Maciejewska _______ 261 48 31 46

 

 1. W trakcie teleporady pacjent uzyska kod do e-recepty oraz zaopatrzenia medycznego.
 2. Do przychodni proszę zgłaszać się bez osób towarzyszących, które powinny pozostawać poza przychodnią (nie dotyczy to rodziców/ opiekunów chorych dzieci oraz osób niepełnosprawnych)
 3. Zawiesza się od 16.03.2020 r. wykonywanie szczepień ochronnych i bilansów do odwołania.
 4. Zawiesza się do odwołania przyjęcia pacjentów celem wypisywania wniosków sanatoryjnych, zaświadczeń itp.
 5. Zawiesza się działalność Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Zakładu Fizjoterapii do odwołania.
 6. Zawiesza się planowe przyjęcia w poradni Stomatologicznej i poradni Ortodontycznej do odwołania. Przyjmowani będą tylko pacjenci „z bólem” po wcześniejszej weryfikacji i rejestracji telefonicznej.
 7. Zawiesza się realizację skierowań do pracowni Obrazowej (RTG, USG) oraz diagnostyki laboratoryjnej. Wykonywane będą tylko badania pilne pacjentów posiadających skierowanie PILNE.
 8. W przypadku zgłaszania się do Przychodni osobiście, pacjenci będą do budynku wpuszczani pojedynczo bez osób towarzyszących (nie dotyczy rodziców/opiekunów dzieci oraz osób niepełnosprawnych). Osobom oczekującym na terenie Przychodni zaleca się zachowanie odległości min. 1,5 metra.
 9. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zaleca się ograniczenie wizyt u lekarzy specjalistów do niezbędnego minimum oraz przyjęć pilnych. Pacjenci, którzy nie wymagają pilnej konsultacji specjalistyczne proszeni są o pozostanie w domu, ewentualnie kontakt telefoniczny z poradnią. Wszystkie nieodbyte wizyty będą zrealizowane w możliwie najbliższym terminie.

DYREKTOR

lek. Andrzej MAŁECKI

Koronawirus

W związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia Koronawirusem SARS-CoV-2 prosimy o ograniczenie wizyt u lekarzy pediatrów.

Osobiście z dziećmi radzimy zgłaszać się tylko w uzasadnionych przypadkach.

Jednocześnie proponujemy częstsze kontakty z lekarzami poprzez telefon w ramach teleporady.

Telefony: 56 64 40 964; 

261 48 31 46;

261 48 31 49;

Rejestracja - 56 64 40 965;

Informacja

Od 13.01.2020 r. rejestracja do lekarzy pediatrów

i Punktu Szczepień odbywać się będzie w rejestracji

przy gabinetach pediatrycznych (nowy budynek pediatrii) 

w godzinach od 7:30 do14:00 

oraz od 14:00 – 17:30 w budynku nr 5 (rejestracja POZ)

nr telefonu 56 64 409 65

 

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO).

W związku z tym informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
(WSPL SP ZOZ)

Adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 950      

2.      Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO).

3.      Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą Państwo naszym pacjentem z uwzględnieniem przepisów szczególnych

(dotyczy między innymi obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji medycznej wynikającego z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4.      Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. W każdym czasie dane osobowe mogą Państwo uaktualnić, zmienić, sprostować zgodnie z obowiązującym prawem.

5.      Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż są zbierane.

7.      Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, a także,
w razie potrzeby- podmiotom współpracującym z WSPL SP ZOZ w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

8.      Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu jest p. Joanna Sigorska. Wszelkie pytania/wątpliwości dotyczące przetwarzanych przez WSPL SP ZOZ  danych osobowych należy zgłaszać do Inspektora ochrony danych.

 

Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: ul. Legionów 57 86-300 Grudziądz

Strona 2 z 3