×

Priorytetowym celem
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ
jest uczynić wszystko, aby dostarczać naszym Pacjentom wysokiej
jakości usługi medyczne mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych o Pacjentach.
Gwarantujemy usługi spełniające oczekiwania i wymagania Pacjentów
zgodne z etyką i tajemnicą lekarską, świadomi misji jaką spełniamy w społeczeństwie.
Działanie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN –EN IS0 9001 oraz Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001 pozwoli na podniesienie zadowolenia, satysfakcji i zaufania naszych Pacjentów oraz współpracujących podmiotów rynku usług medycznych,
a także na utrzymanie najwyższego standardu usług medycznych.
Ustaloną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragniemy realizować poprzez:
stałe, systematyczne doskonalenie i rozwój oferowanych usług oraz stosowanych zabezpieczeń danych medycznych i osobowych,
podnoszenie kwalifikacji i uświadamianie personelu,
doskonalenie i unowocześnianie zaplecza medycznego oraz teleinformatycznego.