×

Standard organizacyjny teleporady udzielanej
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Grudziądzu

 1. Świadczeniodawca dokonuje rejestracji poprzez system telefoniczny lub e-rejestrację poprzez stronę internetową WSPL SP ZOZ;
 2. Rejestratorki POZ ustalają termin udzielenia teleporady zgodnie z kolejnością zgłoszenia;
 3. Lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie, w ustalonym terminie;
 4. Po trzykrotnej próbie dodzwonienia się jeśli pacjent nie odbierze telefonu, termin teleporady zostaje anulowany;
 5. W przypadku stwierdzenia przez lekarza podczas teleporady potrzeby bezpośredniego kontaktu z pacjentem, lekarz ustala formę realizacji świadczenia.

Instrukcja:

 1. sposób realizacji e-recepty – pacjent otrzymuje kod recepty podczas rozmowy telefonicznej z którym udaje się do apteki wraz z dokumentem tożsamości;
 2. sposób realizacji e-skierowania – pacjent otrzymuje kod e-skierowania
  i z dokumentem tożsamości zgłasza się do rejestracji w każdej poradni na terenie całego kraju;
 3. sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne – pacjent otrzymuje kod e-zlecenia i wraz z dokumentem tożsamości zgłasza się w sklepie z wyrobami medycznymi lub aptece;
 4. sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych laboratoryjnych – pacjent otrzymuje kod e- skierowania i wraz z dokumentem tożsamości udaje się do laboratorium WSPL SP ZOZ, nie ma potrzeby sprawdzania telefonicznego, czy e-skierowanie jest w systemie WSPL SP ZOZ;

Zakładanie przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub już utworzonym kontem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).