×

Standard organizacyjny teleporady udzielanej
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
SP ZOZ w Grudziądzu

 1. Świadczeniodawca dokonuje rejestracji poprzez system telefoniczny lub e-rejestrację poprzez stronę internetową WSPL SP ZOZ;
 2. Rejestratorki POZ ustalają termin udzielenia teleporady zgodnie z kolejnością zgłoszenia;
 3. Lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie, w ustalonym terminie;
 4. Po trzykrotnej próbie dodzwonienia się jeśli pacjent nie odbierze telefonu, termin teleporady zostaje anulowany;
 5. W przypadku stwierdzenia przez lekarza podczas teleporady potrzeby bezpośredniego kontaktu z pacjentem, lekarz ustala formę realizacji świadczenia.

Instrukcja:

 1. sposób realizacji e-recepty – pacjent otrzymuje kod recepty podczas rozmowy telefonicznej z którym udaje się do apteki wraz z dokumentem tożsamości;
 2. sposób realizacji e-skierowania – pacjent otrzymuje kod e-skierowania
  i z dokumentem tożsamości zgłasza się do rejestracji w każdej poradni na terenie całego kraju;
 3. sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne – pacjent otrzymuje kod e-zlecenia i wraz z dokumentem tożsamości zgłasza się w sklepie z wyrobami medycznymi lub aptece;
 4. sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych laboratoryjnych – pacjent otrzymuje kod e- skierowania i wraz z dokumentem tożsamości udaje się do laboratorium WSPL SP ZOZ, nie ma potrzeby sprawdzania telefonicznego, czy e-skierowanie jest w systemie WSPL SP ZOZ;

Zakładanie przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl należy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego lub już utworzonym kontem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Jeśli pacjent nie posiada Profilu Zaufanego to wyznaczeni pracownicy Przychodni pomagają złożyć wniosek online o Profil Zaufany- Pacjent powinien okazać dowód tożsamości, posiadać numer telefonu oraz adres e-mail. Uprawnieni pracownicy Przychodni potwierdzają wnioski o Profil Zaufany złożone online, w wyznaczonych dniach i godzinach w gabinecie nr 9 Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz pomagają przy aktywacji Internetowego Konta Pacjenta.