×

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z tym informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (WSPL SP ZOZ) Adres: ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, tel.: 56 64 40 950
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO).
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą Państwo naszym pacjentem z uwzględnieniem przepisów szczególnych (dotyczy między innymi obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji medycznej wynikającego z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. W każdym czasie dane osobowe mogą Państwo uaktualnić, zmienić, sprostować zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż są zbierane.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, a także, w razie potrzeby- podmiotom współpracującym z WSPL SP ZOZ w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  • Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu jest p. Joanna Sigorska, a zastępcą P. Anna Wachowiak. Wszelkie pytania/wątpliwości dotyczące przetwarzanych przez WSPL SP ZOZ  danych osobowych należy zgłaszać do Inspektora ochrony danych lub jego zastępcy.


Dane kontaktowe: iod@wspl.pl.pl

Adres: ul. Legionów 57 86-300 Grudziądz