×

Rejestracja do poradni rehabilitacyjnej odbywa się na podstawie skierowania w godzinach pracy rejestracji specjalistycznej


Rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne odbywa się na podstawie skierowania z rozpisanymi zabiegami w godzinach pracy gabinetu rehabilitacji


budynek 4A

poniedziałek 10:00 – 14:00

wtorek 10:00 – 14:00

środa 10:00 – 14:00

tel. 56 64 40 983

tel. 261 483 179

Lekarz rehabilitacji medycznej

EWA BANASZKIEWICZ-PIŚKO

KATARZYNA LUTOWSKA