×

Zdarzenia niepożądane

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych pozwala nam na poprawę jakości oraz bezpieczeństwa pacjentów korzystających w WSPL SP ZOZ w Grudziądzu ze świadczeń zdrowotnych.

Sposób zgłaszania:

a)  ustnie, w siedzibie WSPL SP ZOZ w Grudziądzu, przy ul. Legionów 57 (budynek nr 1,
I piętro – Pielęgniarka Koordynująca)

b) elektronicznie (Wypełnij formularz online)

Formularz jest anonimowy.

c) papierowo

Karta zgłoszenia zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1)

Wypełnioną kartę złożyć można w sekretariacie WSPL SP ZOZ w Grudziądzu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57

86 – 300 Grudziądz

lub poprzez e-mail: sekretariat@wspl.pl.pl (skan wypełnionej kart zgłoszenia zdarzenia niepożądanego)