×

Ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń profilaktycznych w zakresie orzecznictwa medycyny pracy

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert dla psychologów oraz psychoterapeutów w zakresie ambulatoryjnych oraz dziennych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

konkurs ofert dla lekarzy w zakresie ambulatoryjnych oraz dziennych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert dla lekarzy stomatologów

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert dla pielęgniarzy/ek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…

Konkurs ofert dla lekarzy w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu, ul. Legionów 57, 86-300 GrudziądzNa podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z art.…

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bd6e36a-8844-11ee-9fb5-3edbb70f45bd