×

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na: remont pomieszczenia gabinetu oraz WC w WPSL SP ZOZ ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych

DyrektorWojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej   SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  ( o wartości poniżej  równowartości 140 000 Euro ). Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę  materiałów medycznych  oraz stomatologicznych. Znak sprawy G/1/Zp-t/22