×

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bd6e36a-8844-11ee-9fb5-3edbb70f45bd