×

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRUDZIĄDZU

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bd6e36a-8844-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

DOSTAWA   DEDUPLIKATORA  W  RAMACH  FINANSOWANIA DZIAŁAŃ W CELU PODNIESIENIA  POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO U ŚWIADCZENIODAWCÓW

Postępowanie jest prowadzone na platformie E- zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a7b98ec-53a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zapytanie ofertowe o wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla 5  budynków wchodzących w skład WSPL  SP ZOZ w Grudziądzu

Dyrektor WSPL SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert na wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla 5  budynków wchodzącychw skład WSPL  SP ZOZ w Grudziądzu

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (MYJNIA ENDOSKOPOWA, BIEŻNIA REHABILITACYJNA,  FOTEL LARYNGOLOGICZNY, APARAT RTG ZĘBOWY CYFROWY – PANTOMOGRAF)

Postępowanie jest prowadzone na platformie E- zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a1c0664-4d5d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

ZAPYTANIE CENOWE wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu stanu technicznego 7 budynków w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu.

Dyrektor WSPL SP ZOZ w Grudziądzu zaprasza do składania ofert na wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego 7 budynków w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Grudziądzu.