×

Wszystkie zdjęcia z wyjątkiem zębów:

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 17.00 przerwa 11:00 – 11:30

w piątek w godz. 8.00 – 16.00 przerwa 11:00 – 11:30

Tylko zębów:

poniedziałek: 8:00 – 15:00

wtorek: 8:00 – 15:00

środa: brak zdjęć

czwartek: brak zdjęć

piątek: brak zdjęć

tel. 261 48 31 68


Lekarze

  • Agnieszka Malinowska
  • Maciej Sołtysik
  • Piotr Wilke

Technicy

  • Elżbieta Dzwonnik
  • Agata Dzwonnik
  • Julia Wojewódka

Pracownia diagnostyki obrazowej WSPL SP ZOZ w Grudziądzu w zakresie promieniowania jonizującego, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych, posiada wdrożony wewnętrzny system rejestracji i analizy w/w zdarzeń.

Ponadto wyznaczony przez Dyrektora WSPL SP ZOZ w Grudziądzu Inspektor Ochrony Radiologicznej prowadzi wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa