×

Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2020 poz.849) od dnia 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r.  opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

  • 1 strona wyciągu albo odpisu 11,31 zł (brutto)
  • 1 strona kopii albo wydruku 0,40 zł (brutto)
  • udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,26 zł brutto

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzory druków znajdują się w załączeniu.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do Punktu wydawania dokumentacji medycznej (rejestracja specjalistyczna, przy bramie głównej)