×

Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1545) od dnia 01.03.2023 r. do 31.05.2024 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

  • 1 strona wyciągu albo odpisu 15,08 zł (brutto)
  • 1 strona kopii albo wydruku 0,53 zł (brutto)
  • udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 3,02 zł brutto

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

1) wgląd w dokumentację medyczną odbywa się w gabinecie lekarza prowadzącego lub w punkcie udostępniania dokumentacji medycznej, w bud. nr 3 – po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

2) w celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”, lub „ Wniosek o udostępnienie zdjęcia rtg”.

Wzory druków znajdują się w załączeniu.

3) wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze – w sekcji dokumentacja medyczna w godz. 8.00-14.30, oraz w rejestracji rtg od pon. do pt. w godz.8.00-15.00.

4) poprzez przesłanie wniosku pod adres poczty elektronicznej: dokumentacja@wspl.pl.pl

5) udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku dla pacjentów z odległych miejscowości oraz w pilnych przypadkach.

6) odbiór kopii dokumentacji medycznej od pn. do pt. w godz. 8.00-14.30 w sekcji dokumentacja medyczna, odbiór zdjęć rtg od pn. do pt. w rejestracji rtg w dni robocze
w godz. 8.00- 15.00.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości.