×

Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2022 poz.1876) od dnia 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

  • 1 strona wyciągu albo odpisu 14,01 zł (brutto)
  • 1 strona kopii albo wydruku 0,49 zł (brutto)
  • udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,80 zł brutto

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzory druków znajdują się w załączeniu.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do 

Punktu wydawania dokumentacji medycznej – rejestracja kardiologiczna (budynek nr 3), pon-czw 09:00-14.30, piątek 09:00-12:30),

a dotyczące RTG w Rejestracji RTG (budynek 5).