×

Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie na podstawie skierowania (tam, gdzie jest wymagane).

Pacjent rejestrujący się do lekarza powinien mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument zawierający nr PESEL oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Rejestracja POZ
Budynek nr 5
tel. 56 64 40 981
      56 64 40 973
      56 64 40 978

godz. 7:1517:45


Rejestracja specjalistyczna
Budynek nr 2
tel. 56 64 40 961
      56 64 40 977
      261 48 31 12

godz. 7:3014:45


Rejestracja pediatryczna 
Budynek nr 4
tel. 56 644 09 65


Punkt szczepień
Budynek nr 4 
tel. 56 64 40 970

Szczepienia małych dzieci + bilans 2, 4, 6 latków
środa: 11.00 – 13.30
czwartek: 11.00 – 13.30 

Szczepienia dzieci szkolnych + bilans młodzieży
środa:  15.00 – 17.00