×

Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2024 – 2027 w zakresie położnictwa i ginekologii

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 799) w powiązaniu z art. 140, art.…

Konkurs ofert dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji pilotażowego programu „Wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP oraz najbliższych członków ich rodzin”

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 799) w powiązaniu z art. 140, art.…

Konkurs ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w latach 2024 – 2027

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz Na podstawie art. 26, 26 a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 991 z póź. zm.) w powiązaniu z…