×

Program Opieki Koordynowanej w POZ

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu od stycznia 2023 r. realizuje Program Opieki Koordynowanej w POZ. Jest to program pozwalający na objęcie kompleksową opieką naszych pacjentów w przypadku szybkiego zdiagnozowania poważnej choroby oraz natychmiastową reakcję na występujące schorzenia kardiologiczne.

Zapewniamy realizację pełnej diagnostyki i leczenie niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, migotanie przedsionków oraz przewlekłej choroby niedokrwiennej serca.

Pacjenci dzięki wdrożeniu Programu Opieki Koordynowanej o profilu kardiologiczny, zyskają szeroki dostęp do specjalistycznych badań kardiologicznych oraz będą mieli zagwarantowaną ciągłą i kompleksową opiekę sprawowaną przez zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej tj. lekarza, pielęgniarkę, edukatora zdrowotnego, koordynatora, dietetyka.

Na podstawie opracowanego przez lekarza rodzinnego, dla każdego pacjenta Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, będzie mógł korzystać z terminarza ustalonych wizyt w przychodni wraz z pełną kontrolą wyników badań oraz całego procesu leczenia.

Koordynator będzie wsparciem dla pacjentów, który zaplanuje terminy wizyt edukacyjnych, dietetycznych oraz konsultacji z lekarzem specjalistą.

Pacjenci, którzy już są objęci opieką poradni specjalistycznych mogą zostać włączeni do Programu Opieki Koordynowanej tylko na podstawie decyzji lekarza rodzinnego w POZ.

Pytania w sprawie opieki koordynowanej proszę przesyłać na adres e-mailowy: profilaktyka@wspl.pl.pl

Kontrakt telefoniczny: 26 148 31 21 od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:15 – 14:00